...תודה על ספרך ועל השירים היפים. שירתך האיכותית מעוצבת היטב, מלוטשת, קצבית, נוקבת. מעבר לכך המסר מועבר בלא תיווך, ללא פרשנות או ריבוי-פנים, הישר אל הלב היהודי המיוסר. שליחותך הראויה להעביר את הלפיד הלאה, מדור הניצולים ההולך ונעלם אל הדורות הבאים, מתממשת ביד אמן.
יצחק לוי, שר החינוך והתרבות

...רעיון ההמשכיות בו נקטת בכתיבת הספר "מספר על היד" – מעניין מאד.
הספר נכתב ברגישות רבה ובפשטות מקסימה המועברת מיד אל הקורא בו.
 ד"ר יצחק אר , מנהל יד ושם

...אני מודה לך על הזכות שנתת לי לקרא את ספרך ועל הזכות לשמור אותו בספרייתי. בהעמידך "גל-עד" כה
מרגש לזכרונות אמך עזרת לנו לא לשכוח תקופה כה משמעותית בחיי העם היהודי ואך טבעי שכל אדם באשר
רגש בנפשו יאמץ את ספרך ללבו ולא ירפה.
 נסים ברושי, מפקח משרד החינוך והתרבות

...ממליצים נוספים


 

הספר מבוסס על זכרונותיה של אמי,
אסתר שקורמן-מרגוליס, ניצולת מחנה ריכוז אושוויץ.
הספר זכה לתגובות נרגשות מצד מורים, מנהלי בית ספר
ומפקחים במשרד החינוך ובמיוחד מצד תלמידים.
השירים מוקראים כיום בבתי ספר רבים ברחבי הארץ
בטקסי יום השואה וכן על ידי משלחות נוער
הנוסעות למחנות השמדה בפולין.
הספר עשוי לענות על הקושי להתאים יצירות
ספרותיות לגילאי בית ספר יסודי ותיכון
בנושא קשה וכאוב זה.

לשירים נבחרים הקלק כאן